Ano ang isang Therapeutic Treatment Plan?

Kung Pormal o Pormal, Mga Plano sa Paggamot Magbahagi ng Isang Layunin

Sa kalusugan ng isip, isang plano sa paggamot ay tumutukoy sa isang nakasulat na dokumento na nagbabalangkas sa pagpapatuloy ng therapy. Ito ay gagamitin mo at ng iyong therapist upang idirekta ang mga hakbang upang dalhin sa pagpapagamot sa anumang nagtatrabaho ka.

Mga Kadahilanan na Nagpapahiwatig ng isang Plano sa Paggamot

Ang isang plano sa paggamot ay maaaring maging lubos na pormal o maaari itong binubuo ng maluwag na sulat-kamay na mga tala. Aling form na ito ay tumatagal ay nakasalalay sa isang bilang ng mga kadahilanan.

Halimbawa, ang iyong kompanya ng seguro ay maaaring mangailangan ng dokumentasyon ng iyong diagnosis at paggamot upang masakop ang mga gastos. Gayundin, ang pasilidad kung saan ka nakakakuha ng paggamot ay maaaring magkaroon ng sarili nitong mga pamantayan para sa isang pormal na plano.

Maraming mga therapist mayroon din ng kanilang sariling mga kagustuhan. Ang ilan ay maaaring natagpuan na ang impormal na mga plano sa paggamot ay mas epektibo habang ang iba ay mas gusto magtrabaho sa mga pasyente sa isang mas maayos na paraan. Kadalasan, dadalhin din nila ang tindi ng paghahatid ng problema para sa bawat indibidwal. Ang isang tao na may kinalaman sa menor de edad na depression ay maaaring magkaroon ng isang plano ng paggamot na maluwag kaysa sa isang tao na nakipaglaban dito para sa mga taon na may kaunti o walang pag-unlad.

Gayunpaman gaano man pormalized ang plano ng paggamot ay palaging napapalitan habang dumadaan ang therapy. Kadalasan ay madalas na ang therapy ay isang serye ng mga hakbang sa sanggol, kumukuha ng isang bagay sa isang pagkakataon upang magawa ang mga alalahanin ng mas malaking larawan. Natural lamang na habang sumusulong ka, gayundin ang iyong paggamot at kung may isang bagay na hindi gumagana, maaaring magamit ang ibang diskarte.

Mga Bahagi ng isang Plano sa Paggagamot

Sa pangkalahatan, ang isang plano sa paggamot ay binubuo ng apat na bahagi. Ang mga gabay na ito sa iyo at sa iyong therapist sa landas sa pagtuklas kung ano ang nagiging sanhi ng iyong mga alalahanin, ang iyong mga layunin para sa therapy, pati na rin ang mga pamamaraan na iyong susubukan.

Halimbawa, ang isang plano sa paggamot para sa pamamahala ng galit ay maaaring maglilista ng isang serye ng mga layunin para sa therapy, kasama ang isang tinatayang bilang ng mga sesyon na kakailanganin.

Ang iyong Paglahok sa Plano ng Paggagamot

Bilang isang kliyente, dapat mong palaging maging kasangkot sa pagbuo ng planong paggamot. Gayunpaman, mahalaga na maunawaan na ito ay karaniwang natapos sa pamamagitan ng impormal na talakayan tungkol sa sitwasyon.

Habang nagsasalita ka sa iyong therapist, lalo na sa unang sesyon, makilala ka nila at maunawaan ang iyong mga alalahanin. Ang mga pag-uusap na ito ay nagpapahintulot sa kanila na magrekomenda ng mga susunod na hakbang at bumuo ng mga hangarin na maaari mong gawin. Habang hindi nila sinasabi na sila ay nagpapaunlad ng isang plano, sila talaga ay dahil iyon ang pundasyon para sa epektibong therapy.

Maraming therapist ang nagpapakita ng nakasulat na kopya ng plano sa paggamot sa kanilang mga kliyente. Ang iba naman ay nakadarama na maaaring magdagdag ng artipisyal sa therapeutic relationship. Gayunman, ang isang kopya ng plano ay dapat na makukuha kapag hiniling.