Paggamit ng Alkohol

More: Lasing Pagmamaneho , Binge Drinking , Pag-withdraw at Pagbalik , Mga bata ng Alcoholics